Hlavním cílem projektu bylo posílit celoživotní vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží a zkvalitnit systém pro udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání. Projekt přispěl  k popularizaci a zvýšení povědomí veřejnosti o práci s dětmi a mladými lidmi.

Hlavní cílovou skupinou byli pracovníci ve střediscích volného času (SVČ), školních družinách (ŠD), školních klubech (ŠK) a nestátních neziskových organizacích (NNO) v celé České republice. Jedná se o pedagogy volného času, vychovatele i dobrovolníky pracující s dětmi a mladými lidmi do 30 let v jejich volném čase.

Více na https://www.msmt.cz/...