Ptačí kemp je v podhorské ptačí oblasti. Zaměříme se na zážitky v přírodě, určování ptáků a poznávání přírody.
Hlavně ale na skvělou partu, která se tu sejde.

Plakát